Dobre miejsce nad morzem

Regulamin

Drogi Turysto,

będę wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, służącego zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu naszych Gości.

1. Apartament wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i kończy o godz. 10.00 następnego dnia.

2. Długość pobytu Gościa określona jest w rezerwacji, której treść jest zawarta w mailu lub sms-ie.

3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu.

4. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę istniejących możliwości.

5. W sytuacji szybszego opuszczenia apartamentu, gospodarz obiektu nie ma obowiązku zwrócić równowartości suma za niewykorzystane dni pobytu.

6. Apartamenty są czteroosobowe. Na życzenie Gościa hotelowego jest możliwość zakwaterowania dodatkowej osoby za opłatą.

7. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

8. Dobre Miejsce świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.

9. Dobre Miejsce ma obowiązek zapewnić:
·  warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa,
·  bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu,
·  profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszelkich spraw dotyczących zakwaterowania,
·  usługę sprawną pod względem technicznym, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, w miarę możliwości wymiana pokoju lub złagodzenie niedogodności w inny sposób.

10. Na życzenie gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
·  udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
·  przyjmowania bagażu na przechowanie.

11. Hotel nie  ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

11. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych, przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu w recepcji.

12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że parking znajdujący się na terenie posiadłości jest parkingiem niestrzeżonym.

13. Gość powinien zawiadomić gospodarza o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14. Osoby odwiedzające Gości, nie zameldowane w obiekcie nie mogą przebywać na terenie Dobrego Miejsca od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.

15. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22.00 do 7.00.

16. Zachowanie gości i osób korzystających z usług Dobrego Miejsca nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Recepcja może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych, palników gazowych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

18. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

19. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych apartamentu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

20. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin apartamentu wyrządzając szkodę w mieniu nieruchomości lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie  albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Dobrego Miejsca.

21. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiące.

Tamara Pieńko

Gospodarz